Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων - Ελλάδα

http://www.eede.gr/

Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) ιδρύθηκε το 1962. Είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που σκοπό έχει τη διάδοση, ανάπτυξη και προβολή των αρχών, των μεθόδων και της πρακτικής του σύγχρονου μάνατζμεντ. Τα μέλη της είναι νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και οργανισμοί του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, καθώς και φυσικά πρόσωπα, ανώτατα και ανώτερα διευθυντικά στελέχη, επιχειρηματίες, καθηγητές Πανεπιστημίων και φοιτητές. Η ΕΕΔΕ συγκαταλέγεται μεταξύ των 5 μεγαλύτερων Μanagement Associations παγκοσμίως όσον αφορά στα μέλη και στις δραστηριότητες.

Η ΕΕΔΕ είναι ενεργή σε μεγάλο αριθμό Ευρωπαικών Προγραμμάτων: Esprit, Now, Horizon, Adapt, Info-DC, Tacis, Phare, Interreg, Equal Round I and Round II, Europe Aid, Article-6, Leonardo Da Vinci, Life Long Learning and Asia Invest. H EEΔΕ είναι επίσης ενδιάμεσος φορέας για τη διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Ίδρυμα Scuola Nazionale Servizi - Ιταλία

http://www.scuolanazionaleservizi.it/

Η Scuola Nazionale Servizi είναι ένας Οργανισμός ο οποίος δραστηριοποιείται στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, της διοίκησης, της συμβουλευτικής, της επιμόρφωσης και κατάρτισης και στη διενέργεια μελετών- ερευνών. Επίσης, ο Οργανισμός SNS αποτελεί κεντρικό πάροχο εκπαίδευσης και κατάρτισης, ο οποίος περιλαμβάνει πολλά τοπικά μέλη, οι οποίοι μεταφέρουν τις εμπειρίες τους στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης.

DIESIS COOP - Βέλγιο

http://diesis.coop/

Η Diesis είναι ένας μη- κερδοσκοπικός ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Έρευνα και την Ανάπτυξη στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και των Συνεταιρισμών. Αποστολή του Οργανισμού είναι η υποστήριξη στην ανάπτυξη του κλάδου της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, και ιδίως η υποστήριξη των συνεταιρισμών και των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη και παγκοσμίως, μέσω της υλοποίησης δράσεων επιμόρφωσης, συμβουλευτικής, τεχνολογικής υποστήριξης και έρευνας.

Caritas Αρχιεπισκοπής Γκντάνσκ - Πολωνία

http://gdansk.caritas.pl/

Η CARITAS είναι ένας φιλανθρωπικός Οργανισμός της Καθολικής Εκκλησίας, ο οποίος δραστηριοποιείται από το 1990 στον τομέα της κοινωνικής υποστήριξης. Βασικοί αποδέκτες των υπηρεσιών του οργανισμού είναι άτομα που ζουν στα όρια της φτώχειας, παιδιά και έφηβοι, άτομα με αναπηρίες, ηλικιωμένοι και ασθενείς. Επίσης, η Caritas έχει μεγάλη εμπειρία στον τομέα των διεθνών συνεργασιών.

Περιφέρεια Umbria - Ιταλία

http://www.regione.umbria.it/istruzione-universita-e-ricerca

Το τμήμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της περιοχής της Umbria στην Ιταλία, δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς: στη δημιουργία εκπαιδευτικών πακέτων και στο σχεδιασμό πιστοποιήσεων, στη διαχείριση του τοπικού συστήματος απονομής πιστωτικών μονάδων επιμόρφωσης, στην ενίσχυση των προγραμμάτων εκπαίδευσης με σκοπό τη μείωση της σχολικής διαρροής, στην υλοποίηση και επικαιροποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, μέσω της ανάλυσης των απαιτήσεων της τοπικής αγοράς εργασίας, στο σχεδιασμό συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης κτλ.

Κύλιση στην Αρχή