Πολλαπλασιαστική δράση E10 (Τελική Εκδήλωση του έργου), 6 Ιουλίου 2017, ΕΕΔΕ, Αθήνα, Ελλάδα

Η πολλαπλασιαστική δράση E10 (Τελική Εκδήλωση του έργου Social Keys, πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουλίου 2017, στην Αθήνα και διοργανώθηκε από την ΕΕΔΕ με τη συμμετοχή όλων των εταίρων του έργου κα τη συμμετοχή ξένων συμμετεχόντων. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου και η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την υιοθέτηση των νέων Κοινών Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προτύπων του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στα Εθνικά Πλαίσια Προσόντων στις χώρες-εταίρους του έργου.

Επίσης, ειδικοί στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας παρουσίασαν το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τον εν λόγω τομέα στην Ελλάδα και τον ρόλο της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την μπλε ανάπτυξη. Επιπλέον, ένας εκπρόσωπος από κάθε χώρα παρουσίασε τις εμπειρίες και τις εντυπώσεις του από της δράσεις Μεικτής Κινητικότητας του έργου και τέλος, ακολούθησε η απονομή των πιστοποιητικών στους Ιταλούς και του Έλληνες συμμετέχοντες στις εκπαιδευτικές δράσεις.

IMG 0847 nIMG 0874 n

9η Διακρατική συνάντηση, Αθήνα, 7 Ιουλίου 2017, Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων

Η ένατη διακρατική συνάντηση του έργου Social Keys πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου 2017 στην Αθήνα και διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων. Οι εταίροι συζήτησαν για τις Δράσεις Κινητικότητας που πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία στις τρεις συμμετέχουσες χώρες (Ελλάδα, Ιταλία και Πολωνία) και παρουσίασαν τις θετικές εντυπώσεις όλων των συμμετεχόντων.

Επίσης, οι εταίροι συζήτησαν για την αναφορά υιοθέτησης στα Τοπικά και Εθνικά Πλαίσια Προσόντων των κοινών εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προσόντων στον τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και αποφάσισαν ως τη δομή και το περιεχόμενο της αναφοράς. Επιπλέον, επικύρωσαν την αναφορά για τις προτάσεις πολιτικής του έργου και, τέλος, με την καθοδήγηση της ΕΕΔΕ, οι εταίροι συζήτησαν για τα διοικητικά και οικονομικά θέματα του έργου και επίσης για την υποβολή της Τελικής Έκθεσης στην Εθνική Μονάδα.

20170707 110550 n20170707 110608 n

8η Διακρατική συνάντηση, Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2017, DIESIS COOP

Η όγδοη διακρατική συνάντηση των εταίρων του έργου Social Keys πραγματοποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2017 στις Βρυξέλλες και διοργανώθηκε από την DIESIS COOP. Οι εταίροι συζήτησαν για το εκπαιδευτικό υλικό, η συλλογή του οποίου έχει ήδη ολοκληρωθεί, καθώς επίσης και για τη δομή και λειτουργία της on-line πλατφόρμας του έργου. Στη συνέχεια, συζήτησαν για την υλοποίηση των δράσεων κινητικότητας και αποφάσισαν τις ημερομηνίες του ταξιδιού των συμμετεχόντων από την κάθε χώρα.

Τέλος, επικύρωσαν το περιεχόμενο του 8ου Πνευματικού Προϊόντος του έργου, δηλαδή του Κοινού Ευρωπαϊκού Μοντέλου για την απονομή των Πιστωτικών Μονάδων και συζήτησαν τις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί ως τώρα για την υιοθέτηση των αποτελεσμάτων του έργου από τα εκάστοτε Εθνικά και Περιφερειακά Νομικά Πλαίσια των χωρών που συμμετέχουν σε αυτό.

IMG 0554

Πολλαπλασιαστική δράση E9, 14 Φεβρουαρίου 2017, DIESIS COOP, Βρυξέλλες, Βέλγιο

Η πολλαπλασιαστική δράση E9 του έργου Social Keys project πραγματοποιήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2017 στις Βρυξέλλες και διοργανώθηκε από την DIESIS COOP με τη συμμετοχή όλων των εταίρων του έργου και επίσης με τη συμμετοχή 5 ξένων συμμετεχόντων.

Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στην παρουσίαση της μέχρι τώρα πορείας του έργου, στην παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος και της on-line πλατφόρμας του έργου καθώς επίσης και στην ανταλλαγή απόψεων για το 9ο Πνευματικό Προϊόν του έργου, την υιοθέτηση των νέων Κοινών Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προτύπων. Επίσης, Καθηγητές Πανεπιστημίου και ειδικοί στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας αντάλλαξαν απόψεις για το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και έκαναν προτάσεις για τη βελτίωση της υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

IMG 0553

Πολλαπλασιαστική δράση E8, 26 Οκτωβρίου 2016, Sopocki Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej, Sopot, Πολωνία

Η πολλαπλασιαστική δράση Ε8 του έργου Social Keys πραγματοποιήθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2016 στο Sopot της Πολωνίας. Οι εταίροι του έργου, με εξαίρεση την Περιφέρεια της Umbria συμμετείχαν στην εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από την CARITAS.

Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στην μέχρι τώρα πορεία του έργου, στην παρουσίαση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία υπάρχουν στην πλατφόρμα του έργου καθώς επίσης και στην ανταλλαγή απόψεων για το Μοντέλο Απονομής Πιστωτικών Μονάδων για τα νέα Ευρωπαϊκά κοινά προσόντα στον τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Επιπλέον, ένας εκπρόσωπος της CARITAS παρουσίασε το έργο και τις δράσεις που υλοποιεί ως ένας φορέας που ασχολείται με την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και τέλος ένας εκπρόσωπος του Κέντρου Υποστήριξης για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα του Sopot παρουσίασε τις εκπαιδευτικές ανάγκες των απασχολούμενων σε Κοινωνικές Επιχειρήσεις.

26.10.2016 Sopot2

7η Διακρατική Συνάντηση, 25 Οκτωβρίου 2016, CARITAS, Gdansk, Πολωνία

Η έβδομη διακρατική συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2016 στο Gdansk της Πολωνίας και διοργανώθηκε από την CARITAS. Οι εταίροι παρουσίασαν την έως τώρα πορεία του έργου και επικύρωσαν τη δομή και το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία και θα ανεβούν στην on-line πλατφόρμα του έργου.

Επίσης, οι εταίροι συζήτησαν για τις δράσεις Μεικτής Κινητικότητας του έργου και αποφάσισαν για το ποιες εκπαιδευτικές ενότητες θα πραγματοποιηθούν στην τάξη καθώς επίσης και τον αριθμό των ωρών ανά εκπαιδευτική ενότητα. Επιπλέον, οι εταίροι επικύρωσαν το περιεχόμενο των Πνευματικών Προϊόντων 7 και 8 του έργου, δηλαδή του Μαθησιακού Συμφώνου και του Μοντέλου Απονομής Πιστωτικών Μονάδων. Τέλος, ξεκίνησαν να συζητούν για το 9ο Πνευματικό Προϊόν του έργου και αποφάσισαν για το πώς θα πραγματοποιηθεί η υιοθέτηση των αποτελεσμάτων του έργου από τα εκάστοτε Εθνικά και Περιφερειακά Νομικά Πλαίσια των χωρών που συμμετέχουν σε αυτό.

26.10.2016 Sopot2

6η Διακρατική Συνάντηση, 6 Ιουλίου 2016, SNS Foundation, Περούτζια, Ιταλία

Η έκτη διακρατική συνάντηση του έργου Social Keys project διοργανώθηκε από την SNS Foundation και πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουλίου 2016 στην Περούτζια της Ιταλίας με τη συμμετοχή όλων των εταίρων του έργου. Οι εταίροι του έργου συζήτησαν για τη μέχρι τώρα πορεία αυτού και επικύρωσαν τη δομή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς επίσης και το γενικό πλαίσιο, το πρότυπο και το περιεχόμενο κάθε εκπαιδευτικής ενότητας.

Επιπλέον, οι εταίροι του έργου αντάλλαξαν απόψεις ως προς τη δομή και το περιεχόμενο των επόμενων Πνευματικών Προϊόντων, δηλαδή των Μαθησιακών Συμφώνων και των Προτύπων Απονομής Συμφωνητικών. Τέλος, παρουσιάστηκαν οι νέες ενότητες της ιστοσελίδας του έργου και οι εταίροι συζήτησαν ενδελεχώς ως προς τη δομή και το περιεχόμενό τους.

6th Transnational meeting Perugia

Πολλαπλασιαστική δράση E7, 7 Ιουλίου 2016, Αίθουσα Τιμών Palazzo Donini, Regione Umbria, Περούτζια, Ιταλία

Η πολλαπλασιαστική δράση E7 του έργου Social Keys πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου 2016 στην Αίθουσα Τιμών του Palazzo Donini στη Regione Umbria στην Περούτζια της Ιταλίας με τη συμμετοχή όλων των εταίρων του έργου. Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στη δημιουργία κοινών Ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τα νέα κοινά επαγγελματικά προσόντα στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας καθώς επίσης και στον καθορισμό ενός Κοινού Ευρωπαϊκού Μοντέλου των Συμφώνων Μάθησης.

Μετά το χαιρετισμό από εκπρόσωπο της περιοχής της Umbria, οι εταίροι του έργου παρουσίασαν τα αποτελέσματά που έχουν επιτευχθεί έως τώρα καθώς επίσης και τις επόμενες δράσεις του έργου. Τέλος, ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων ως προς την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τα προσόντα που θα πρέπει να διαθέτει ένας κοινωνικός επιχειρηματίας.

IMG 5889

Πολλαπλασιαστική δράση E6, 13 Ιουνίου 2016, ΕΕΔΕ, Αθήνα, Ελλάδα

Η πολλαπλασιαστική δράση E6 του έργου Social Keys Project έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της ΕΕΔΕ στην Αθήνα, στις 13 Ιουνίου 2016, με τη συμμετοχή των εταίρων του έργου μέσω skype και επίσης 3 ξένων συμμετεχόντων.

Η εκδήλωση είχε ως επίκεντρο την παρουσίαση του Πνευματικού Προϊόντος 6 «Καθορισμός και σχεδιασμός των κοινών Ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τα νέα κοινά ευρωπαϊκά προσόντα στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας» και ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων ως προς το εν λόγω θέμα. Μετά την παρουσίαση του έργου και των Πνευματικών Προϊόντων αυτού, ο Πρόεδρος μιας Ελληνικής Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης παρουσίασε τις δυσκολίες κατά τη δημιουργία και λειτουργία της και τους παράγοντες για την επιτυχία του επιχειρηματικού σχεδίου. Τέλος, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, δύο σύμβουλοι/ εκπαιδευτές παρουσίασαν επιτυχή παραδείγματα Ευρωπαϊκών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.

rsz img 2239rsz img 1282
Κύλιση στην Αρχή