7η Διακρατική Συνάντηση, 25 Οκτωβρίου 2016, CARITAS, Gdansk, Πολωνία

Η έβδομη διακρατική συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2016 στο Gdansk της Πολωνίας και διοργανώθηκε από την CARITAS. Οι εταίροι παρουσίασαν την έως τώρα πορεία του έργου και επικύρωσαν τη δομή και το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία και θα ανεβούν στην on-line πλατφόρμα του έργου.

Επίσης, οι εταίροι συζήτησαν για τις δράσεις Μεικτής Κινητικότητας του έργου και αποφάσισαν για το ποιες εκπαιδευτικές ενότητες θα πραγματοποιηθούν στην τάξη καθώς επίσης και τον αριθμό των ωρών ανά εκπαιδευτική ενότητα. Επιπλέον, οι εταίροι επικύρωσαν το περιεχόμενο των Πνευματικών Προϊόντων 7 και 8 του έργου, δηλαδή του Μαθησιακού Συμφώνου και του Μοντέλου Απονομής Πιστωτικών Μονάδων. Τέλος, ξεκίνησαν να συζητούν για το 9ο Πνευματικό Προϊόν του έργου και αποφάσισαν για το πώς θα πραγματοποιηθεί η υιοθέτηση των αποτελεσμάτων του έργου από τα εκάστοτε Εθνικά και Περιφερειακά Νομικά Πλαίσια των χωρών που συμμετέχουν σε αυτό.

26.10.2016 Sopot2
Κύλιση στην Αρχή