8η Διακρατική συνάντηση, Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2017, DIESIS COOP

Η όγδοη διακρατική συνάντηση των εταίρων του έργου Social Keys πραγματοποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2017 στις Βρυξέλλες και διοργανώθηκε από την DIESIS COOP. Οι εταίροι συζήτησαν για το εκπαιδευτικό υλικό, η συλλογή του οποίου έχει ήδη ολοκληρωθεί, καθώς επίσης και για τη δομή και λειτουργία της on-line πλατφόρμας του έργου. Στη συνέχεια, συζήτησαν για την υλοποίηση των δράσεων κινητικότητας και αποφάσισαν τις ημερομηνίες του ταξιδιού των συμμετεχόντων από την κάθε χώρα.

Τέλος, επικύρωσαν το περιεχόμενο του 8ου Πνευματικού Προϊόντος του έργου, δηλαδή του Κοινού Ευρωπαϊκού Μοντέλου για την απονομή των Πιστωτικών Μονάδων και συζήτησαν τις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί ως τώρα για την υιοθέτηση των αποτελεσμάτων του έργου από τα εκάστοτε Εθνικά και Περιφερειακά Νομικά Πλαίσια των χωρών που συμμετέχουν σε αυτό.

IMG 0554
Κύλιση στην Αρχή