Πολλαπλασιαστική δράση E9, 14 Φεβρουαρίου 2017, DIESIS COOP, Βρυξέλλες, Βέλγιο

Η πολλαπλασιαστική δράση E9 του έργου Social Keys project πραγματοποιήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2017 στις Βρυξέλλες και διοργανώθηκε από την DIESIS COOP με τη συμμετοχή όλων των εταίρων του έργου και επίσης με τη συμμετοχή 5 ξένων συμμετεχόντων.

Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στην παρουσίαση της μέχρι τώρα πορείας του έργου, στην παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος και της on-line πλατφόρμας του έργου καθώς επίσης και στην ανταλλαγή απόψεων για το 9ο Πνευματικό Προϊόν του έργου, την υιοθέτηση των νέων Κοινών Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προτύπων. Επίσης, Καθηγητές Πανεπιστημίου και ειδικοί στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας αντάλλαξαν απόψεις για το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και έκαναν προτάσεις για τη βελτίωση της υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

IMG 0553
Κύλιση στην Αρχή