Πολλαπλασιαστική δράση E8, 26 Οκτωβρίου 2016, Sopocki Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej, Sopot, Πολωνία

Η πολλαπλασιαστική δράση Ε8 του έργου Social Keys πραγματοποιήθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2016 στο Sopot της Πολωνίας. Οι εταίροι του έργου, με εξαίρεση την Περιφέρεια της Umbria συμμετείχαν στην εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από την CARITAS.

Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στην μέχρι τώρα πορεία του έργου, στην παρουσίαση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία υπάρχουν στην πλατφόρμα του έργου καθώς επίσης και στην ανταλλαγή απόψεων για το Μοντέλο Απονομής Πιστωτικών Μονάδων για τα νέα Ευρωπαϊκά κοινά προσόντα στον τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Επιπλέον, ένας εκπρόσωπος της CARITAS παρουσίασε το έργο και τις δράσεις που υλοποιεί ως ένας φορέας που ασχολείται με την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και τέλος ένας εκπρόσωπος του Κέντρου Υποστήριξης για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα του Sopot παρουσίασε τις εκπαιδευτικές ανάγκες των απασχολούμενων σε Κοινωνικές Επιχειρήσεις.

26.10.2016 Sopot2
Κύλιση στην Αρχή