9η Διακρατική συνάντηση, Αθήνα, 7 Ιουλίου 2017, Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων

Η ένατη διακρατική συνάντηση του έργου Social Keys πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου 2017 στην Αθήνα και διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων. Οι εταίροι συζήτησαν για τις Δράσεις Κινητικότητας που πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία στις τρεις συμμετέχουσες χώρες (Ελλάδα, Ιταλία και Πολωνία) και παρουσίασαν τις θετικές εντυπώσεις όλων των συμμετεχόντων.

Επίσης, οι εταίροι συζήτησαν για την αναφορά υιοθέτησης στα Τοπικά και Εθνικά Πλαίσια Προσόντων των κοινών εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προσόντων στον τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και αποφάσισαν ως τη δομή και το περιεχόμενο της αναφοράς. Επιπλέον, επικύρωσαν την αναφορά για τις προτάσεις πολιτικής του έργου και, τέλος, με την καθοδήγηση της ΕΕΔΕ, οι εταίροι συζήτησαν για τα διοικητικά και οικονομικά θέματα του έργου και επίσης για την υποβολή της Τελικής Έκθεσης στην Εθνική Μονάδα.

20170707 110550 n20170707 110608 n
Κύλιση στην Αρχή