Πολλαπλασιαστική δράση E10 (Τελική Εκδήλωση του έργου), 6 Ιουλίου 2017, ΕΕΔΕ, Αθήνα, Ελλάδα

Η πολλαπλασιαστική δράση E10 (Τελική Εκδήλωση του έργου Social Keys, πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουλίου 2017, στην Αθήνα και διοργανώθηκε από την ΕΕΔΕ με τη συμμετοχή όλων των εταίρων του έργου κα τη συμμετοχή ξένων συμμετεχόντων. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου και η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την υιοθέτηση των νέων Κοινών Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προτύπων του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στα Εθνικά Πλαίσια Προσόντων στις χώρες-εταίρους του έργου.

Επίσης, ειδικοί στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας παρουσίασαν το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τον εν λόγω τομέα στην Ελλάδα και τον ρόλο της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την μπλε ανάπτυξη. Επιπλέον, ένας εκπρόσωπος από κάθε χώρα παρουσίασε τις εμπειρίες και τις εντυπώσεις του από της δράσεις Μεικτής Κινητικότητας του έργου και τέλος, ακολούθησε η απονομή των πιστοποιητικών στους Ιταλούς και του Έλληνες συμμετέχοντες στις εκπαιδευτικές δράσεις.

IMG 0847 nIMG 0874 n
Κύλιση στην Αρχή