Misja

Celem projektu jest opracowanie wspólnych standardów kompetencyjnych w 4 różnych krajach europejskich (z wykorzystaniem kompetencji / umiejętności / wiedzy podejścia ustanowionego przez EQF - Europejskie Ramy Kwalifikacji), w sektorze przedsiębiorczości społecznej. Rezultatami projektu są: Protokół ustaleń (ECVET), spójny wspólny program nauczania oraz kursy kształcenia zawodowego uzupełnione przez międzynarodowe działania w zakresie kształcenia, otwarte zasoby edukacyjne i wirtualne laboratoria/miejsca pracy - dostosowane do potrzeb rynku pracy i kwalifikacji w sektorze gospodarki społecznej.

 • Rozpoczęcie projektu: 03-11-2014
 • Zakończenie projektu: 02-11-2016
 • Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Działania w projekcie

 • Raport z badań przygotowawczych dotyczący kształcenia zawodowego w obszarze przedsiębiorczości społecznej
 • Plan działań na rzecz Europejskiego Systemu Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET) skoncentrowany na sektorze przedsiębiorczości społecznej
 • Projekt nowych "Europejskich wspólnych kwalifikacji zawodowych w sektorze przedsiębiorczości społecznej"
 • Protokół uzgodnień (Memorandum of Understanding/MoU) w sprawie systemu ECVET dla nowych Europejskich wspólnych kwalifikacji zawodowych w sektorze przedsiębiorczości społecznej
 • Projekt programów kursów kształcenia i szkolenia zawodowego dla nowych Europejskich wspólnych kwalifikacji w sektorze przedsiębiorczości społecznej zawartych w MoU ECVET
 • Projekt kursów kształcenia i szkolenia zawodowego dla nowych Europejskich wspólnych kwalifikacji w sektorze przedsiębiorczości społecznej zawartych w MoU ECVET
 • Wspólny Europejski Model Porozumienia w sprawie programów zajęć dla nowych Europejskich kwalifikacji w sektorze przedsiębiorczości społecznej zawartych w MoU ECVET
 • Wspólny Europejski Model uznawania kompetencji dla nowych Europejskich kwalifikacji w sektorze przedsiębiorczości społecznej zawartych w MoU ECVET
 • Sprawozdanie z działań dot. zatwierdzenia i badań w ramach Krajowych i Regionalnych Ram Kwalifikacji wspólnych standardów zawodowych i szkoleń dla nowych kwalifikacji europejskich w sektorze przedsiębiorczości społecznej zawartych w MoU ECVET
 • Plan jakości projektu i sprawozdanie z zakresu zarządzania jakością, ocena wyników za pomocą wskaźników osiągnięć, zarządzania ryzykiem i działania upowszechniające
 • Modułowy Pakiet Informacyjny
 • Rekomendacje

Partnerzy

Eksperckie partnerstwo zostało ustanowione w celu realizacji projektu Social Keys w 4 krajach europejskich. Dowiedz się więcej

Presentation

Możesz pobrać prezentację projektu tutaj.

Początek strony